VEDLIKEHOLDSPLAN

Borettslag/Sameier 

Næringseiendom - Kommune - Boligeiendom

 


En vedlikeholdsplan for borettslag eller sameie er en fantastisk løsning for å få kontroll på driften og å få kvalitetssikring fra fagfolk. Med kontroll på situasjonen og driften kan man unngå større tap. Styret er tross alt ikke spesialister, og en god vedlikeholdsplan gjør det lettere for styret å fungere som spesialister. En god plan er også en god trygghet.

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare en bygnings verdi. Å se til at vedlikehold blir gjennomført er en av de viktigste oppgavene til styret i et boligselskap.

Styrets vedlikeholdsplikt er regulert i Borettslagsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §57. Alle boligselskaper har i tillegg et sett med vedtekter som også regulerer styrets og andelshavers ansvar og plikter. Forsikringsvilkårene fra de enkelte forsikringsselskap inneholder også et sett med sikkerhetsforskrifter som man må forholde seg til.

Med en vedlikeholdsplan fra oss minimerer dere risikoen for store uforutsette utgifter på grunn av feilaktig vedlikehold.

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst