TOMTEVURDERING FESTETOMTER

Vi tror at å gjøre en god objektiv jobb med vurdering av festetomter eller festeavgift for kommuner lønner seg for alle i lengden.

Tomteverdien er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi, vurdert etter påregnelig utnyttelse, beliggenhet, eksponering, adkomst og infrastruktur. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet. Ved vurdering av utbyggingspotensialet tas det hensyn til tomtens bebyggelighet, eiendommens og områdets regulering, og til den tomteutnyttelse som eventuelt har funnet sted i omkringliggende områder. Ved vurdering av disse parameterne antas en påregnelig utnyttelse av eiendommen. Verdien av næringstomter beregnes vanligvis etter tomtebelastningsprinsippet. Det vil si differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og de totale entreprisekostnader inkl. fortjeneste (eksklusiv tomtekostnad) fordelt pr. m2 (BTA) bebygget gulvareal. Kjellerarealet skal ikke medregnes, med unntak der hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig del av bebyggelsen eller har en høy verdi.

Festetomter vurderes etter samme prinsipp som ovennevnte, men i tillegg vurderes festekontraktens ordlyd. Dette er særlig på reguleringsmulighet og gjenværende festetid. Dette er med på å fastsette den endelige verdien.

Vi utfører vurderinger av festeavgiften, denne blir vurdert opp mot tomtens verdi.

Med en grundig verdivurdering kan man minimere risikoen for å gjøre feil, forhindre negativ omtale eller minimere økonomisk tap.


Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst