TOMTEVURDERING

Næringseiendom

Kommune - Boligeiendom - Borettslag/Sameier


Vi tror at det lønner seg for alle å gjøre en god jobb i lengden. Enten det gjelder tomtevurdering, festekontrakt eller å sette riktig festeavgift.

Tomteverdien er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi vurdert etter påregnelig utnyttelse, beliggenhet, eksponering, adkomst og infrastruktur. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet. Ved vurdering av utbyggingspotensialet tas det hensyn til tomtens bebyggelighet, eiendommens og områdets regulering, og til den tomteutnyttelse som eventuelt faktisk har funnet sted i omliggende områder. Ved vurdering av disse parameterne antas en påregnelig utnyttelse for eiendommen.

Verdien av næringstomter beregnes vanligvis etter tomtebelastningsprinsippet. Det vil si differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og de totale entreprisekostnader inkl. fortjeneste (eksklusiv tomtekostnad) fordelt pr. m2 (BTA) bebygget gulvareal. Kjellerarealet skal ikke medregnes, med unntak der hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig del av bebyggelsen eller har en høy verdi.

Festetomter vurderes etter samme prinsipp som ovennevnte, men i tillegg vurderes festekontraktens ordlyd. Dette er særlig på reguleringsmulighet og gjenværende festetid. Dette er med på å fastsette den endelige verdien.

Vi utfører også vurderinger av festeavgiften, og den blir vurdert opp mot tomtens verdi.

Med riktige vurderinger kan man få ned risikoen for konflikt, unødvendig tidsbruk og økonomisk tap.

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst