BYGGELÅNSOPPFØLGING

Næringseiendom

 

Vi tror på å gjøre ting skikkelig. Takstformidlingen AS har et eget verktøy for byggelånsoppfølging, som er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter. 

Kredittinstitusjoner er interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser de har finansiert via byggelån. Dette sørger vi for at blir ivaretatt på beste måte. 

Med byggelånsoppfølging av høy kvalitet kan finansinstitusjoner få lavere tap på utlån, og entreprenøren kan få ryddet usikkerhet av banen. Mindre usikkerhet kan gi bedre lånebetingelser og en bedre relasjon mellom finansinstitusjoner og entreprenører kan gi mindre sannsynlighet for at bygget stopper opp.


Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst