NÆRINGSTAKST - TAKSERING AV NÆRINGSEIENDOMFå levert næringstakst fra oss som takstingeniører som spesialiserer sig på næringstakst. Vi tror at det lønner seg for alle parter med spesialkompetanse når det gjelder større verdier. Ansvar blir klarere.

Du kan få utført vurdering av formuesverdi og kalkulasjonsfaktor for næringseiendom. Dette er mulig både på utleid og ikke utleid eiendom. Flere får lavere og mer riktig skatt.

Vi utfører taksering i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette innebærer en dekomponering av eiendommen da det er ulike avskrivningssatser på de forskjellige komponentene. Arbeidet utføres i nært samarbeid med revisor slik at rapporten legges på det nivået som kreves.

Med takst på næringseiendom og næringstakst utført av spesialister kan dere få et mer klart ansvar og en ryddigere hverdag med mer fokus på verdiskapende kjerneaktiviteter.

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst