TAKST, VERDIVURDERING
Verditaksering av næringseiendom

Næringseiendom

Kommune - Boligeiendom - Borettslag/Sameier

takst næringseiendom

Vi tror på at et grundig arbeid med takst og verdivurdering av næringseiendom lønner seg for alle parter på lang sikt.

Dette er en analyse og verdivurdering hvor konklusjonen er basert på en fullstendig gjennomgang av eiendommen,og all relevant dokumentasjon, vurdert opp mot markedet generelt. Omfanget av selve rapporten avtales i hvert tilfelle.

Vi leverer alt fra enklere rapporter, til omfattende og veldokumenterte rapporter i henhold til krav fra utenlandske kjøpere og banker. Næringseiendom blir vurdert etter hva den genererer av leieinntekter. Markedskunnskap er derfor en betingelse for å kunne bestemme riktige verdier.

Vi arbeider med næringsbygg hver dag og følger derfor markedssvingningene. Verdien av eiendommen blir vurdert med parametere som eiendommenes beliggenhet, eksisterende leiekontrakter, markedsleier, sannsynlig ledighet, tilstand og anvendelighet.

Rapporter bygges opp med følgende hovedavsnitt:

 • Faktiske opplysninger som hjemmelsforhold, servitutter, byggets karakter og tekniske tilstand
 • Premisser og beskrivelse av grunnlaget for verdiberegningen
 • Markedsleievurdering med oppgave og beskrivelse av leiekontrakter
 • Gjennomgang og verdisetting av utviklings- og utbyggingsmuligheter
 • Beregning av eier- og driftskostnader
 • Kapitalisering av nettoinntekter

Vi kan også levere kontantstrømsanalyse, som er en analyse av forventet pengestrøm i eiendommen over en 10-årsperiode. I en kontantstrømsanalyse fremkommer eiendommens verdi som en neddiskontert nåverdi basert på eiendommens kontraktsleie, korrigert for normale markedsleier etter kontraktenes utløpsdato.

Vi takserer alle typer eiendommer – også spesielle anlegg.

Med en grundig taksering utført av spesialister på næringseiendom kan man minimere risikoen for konflikt, unødvendig tidsbruk og økonomisk tap.

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

  Felter merket med * er obligatorisk og
  må fylles ut


  Medlemmer i Norsk takst


  Medlem i Norsk takst