VURDERING AV VEDLIKEHOLDSPLIKT Næringslokaler

Næringseiendom

Kommune - Boligeiendom - Borettslag/Sameier

Vi tror at det lønner seg å få en ryddig avslutning på leieforhold. Gjennom en upartisk vurdering kan man komme til raske og rimelige løsninger.

Vi opplever et stadig økende antall saker som dreier seg om leietakers vedlikeholdsplikt ved tilbakelevering av lokaler ved opphør av leiekontrakter. Dette reiser i hovedsak spørsmål om lokalenes standard ved leieforholdets begynnelse, leietakers plikt til vedlikehold i leieperioden og hvor omfattende standardreduksjon av lokalene utleier må akseptere. Problemstillingene kan også oppstå ved fornyelse av eksisterende leieforhold.

Vi tilbyr vurdering av leietakers/eiers vedlikeholdsplikt ved avslutning av et leieforhold. Vurderingen benyttes for å tydeliggjøre ansvar og om dette er oppfylt. Vurderingen baseres på utført befaring og innholdet av leiekontrakten. Vurderingen angir et kostnadsoverslag for tiltakene som faller inn under leietakers/eiers ansvar.

Med en upartisk vurdering kan man få ned risiko for unødvendig tidsbruk og økonomisk tap.


Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst