EIENDOMSSKATT KOMMUNER
Innføring av kommunal eiendomsskatt

Vi tror på at det lønner seg for alle å sette mest mulig riktig eiendomsskatt. Er du privatperson kan du lese mer her hvis du tror at du kan ha fått for høy eiendomsskatt.

Er du kommunalt ansatt kan du lese videre.

Vi har utviklet programmer som forenkler prosessen med å innføre eiendomsskatt, samtidig som det bedrer kvalitetssikring av produktet. Våre medarbeidere har bistått et titalls kommuner med innføring av eiendomsskatt og retaksering. 

For boligtakseringen har vi utviklet et program hvor registreringen foregår elektronisk. Dette gir også kunden en mulighet til å følge fremdriften i prosjektet fra dag til dag.

Ved næringstaksering har vi utarbeidet et eget program basert på avkastningsmetoden. Det utarbeides skjema for hver eiendom og samleskjema for alle eiendommene. Vi bistår kommuner som innfører eiendomsskatt eller foretar retaksering og/eller utvidelser av skatteområdet.

Ved eiendomsskatt er vi behjelpelige med:

 • Planleggingsfasen (takstprinsipper, informasjon til skatteytere, kommunikasjon med skatteytere)
 • Gjennomføringsfasen (besiktigelse av bygningsmassen, utføre nødvendig oppmåling/kontrollmåling)
 • Avslutningsfase (fremlegge og gjennomgang med takstnemd, gjennomføre utskrivningen av eiendomsskatt)

Flere kommuner har opplevd klagestorm etter feil setting av eiendomsskatt. Få hjelp til å implementere eiendomsskatt på en profesjonell måte, og minimer risikoen for klagestorm.


Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

  Felter merket med * er obligatorisk og
  må fylles ut


  Medlemmer i Norsk takst


  Medlem i Norsk takst