TILSTANDSANALYSE
Due diligence av bygg

Næringseiendom

Kommune - Boligeiendom - Borettslag/Sameier

tilstandsanalyse

Vi har tro på at uavhengige tilstandsanalyser og teknisk due diligence av høy kvalitet lønner seg for alle parter.

Vi utfører tilstandsanalyser av næringsbygg, ofte i tilknytning til eiendomsoverdragelser. I et marked med stor omsetning av næringseiendommer vil det være behov for objektive tilstandsanalyser. Kanskje enda viktigere er den tiltagende profesjonaliseringen av aktørene innen eiendomsforvaltning og nye aktører, som for eksempel investeringsfond. Disse aktørene har behov for teknisk due diligence og uavhengige tilstandsrapporter, enten til internt bruk eller til bruk mot banker, aksjonærer og andre investorer.

En tilstandsanalyse fra oss er en grundig og detaljert beskrivelse av eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Vi leverer tverrfaglige rapporter innenfor fagområdene bygg, vvs og elektro. Tilstandsanalysen gir en beskrivelse av en bygnings tekniske tilstand basert på NS-3424.

Ved en teknisk due diligence er formålet å identifisere mulige risikoer i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer. Teknisk due diligence tilpasses det aktuelle oppdrag med utgangspunkt i å fremskaffe relevante opplysninger til oppdragsgiver.

Teknisk due diligence vil typisk inneholde:

 • En vurdering av bygningers tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse.
 • En vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold.
 • Vurdering av tekniske installasjoner så vel i relasjon til nåværende og fremtidig behov, inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.
 • En gjennomgang av lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen.
 • Registrering av avvik fra lovverk.

Etter avtale med oppdragsgiver kan vi i tillegg utføre en miljømessig vurdering av eiendommen.

Med en god tilstandsanalyse kan man få ned faren for konflikter, unødvendig tidsbruk og økonomisk tap.

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

  Felter merket med * er obligatorisk og
  må fylles ut


  Medlemmer i Norsk takst


  Medlem i Norsk takst