Verdivurdering

Verdi og lånetakst


Bestill takstmann

Ved en verditakst lages det en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Denne inneholder også en teknisk beskrivelse og opplyser om vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en boligsalgsrapport.

Forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold og nærhet til butikker, barneskole og kollektivtransport vil også ha en effekt på verdien.

Les mer om takst på bolig.


Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport, tilpasset avhendingsloven, hvor det legges spesiell vekt på de byggetekniske forholdene du som selger bør vite om ved eierskifte. På den måten kan misforståelser og konflikter med kjøper unngås.

Rapporten gir i tillegg til tilstandsgrader informasjon om bygningsdelenes levetid. Boligsalgsrapport leveres ofte i kombinasjon med takst på bolig og arealmåling.

Les mer om boligsalgsrapport.


Bestill takstmann

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er, i motsetning til takst på bolig, en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden boligen befinner seg i. Det settes tilstandsgrader og gjenstående levetid på bygningsdelene, samtidig som det beskrives anbefalte tiltak ved avvik på din bolig.

Les mer om tilstandsrapport.


Bestill takstmann

Klage på eiendomsskatt

Vi mener at mer riktig skatt er til det beste for alle. Vi hjelper dere med å klage på eiendomsskatten. Gjennom å beregne det som tidligere het ligningsverdi, og som nå heter formuesverdi bedre kan dere få betale mindre skatt.

Vi kan hjelpe dere med å beregne riktig ligningsverdi for bolig, sekundærbolig eller fritidsbolig.

Les mer om å klage på eiendomsskatt.


Bestill takstmann

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst


    Medlem i Norsk takst